Een tijdschema voor elke ziel

Elke ziel heeft een tijdschema. Aartsengelen en kosmische wezens regisseren de tijdschema’s van conceptie en geboorte voor elk kind. Deze tijdschema’s worden ook gedirigeerd door specifieke meesterlijke wezens die de sponsors zijn van die ziel – de Goddelijke Ouders, zou je kunnen zeggen. De tijdschema’s maken deel uit van Gods grootse ontwerp van het leven.

Bedenk hoe wonderbaarlijk je bent gemaakt, hoe God persoonlijk voor jou zorgde en zorgvuldig toezag hoe je opgroeide in de moederschoot. Jouw Vader-Moeder God bepaalde jouw conceptie, jouw ouders, jouw leven, jouw doel en de reden voor je bestaan. Je bent geboren op het exacte moment dat voor jou is bepaald.

Wat zou je doen als je niet geboren was? Hoe zou jij je spirituele bestemming dan verwezenlijken?

De abortus van een ziel is meer dan de abortus van een fysiek lichaam. Het is de abortus van de bestemming en het goddelijke plan van die ziel. Het is de abortus van

een individuele roeping van God, want God kiest voor elke ziel dit zeer speciale moment in de geschiedenis uit om terug te keren naar de aarde en deel te nemen aan het grote goddelijke plan.

Wanneer we het leven in de schoot aborteren, aborteren we de gelegenheid van een ziel wiens tijdschema voor incarnatie op aarde in de cycli van het leven aangebroken is.

Zelfs vóórdat een kind wordt verwekt, is het goddelijk plan van de ziel tot in de meest ingewikkelde details uitgewerkt. Het grootse ontwerp van God is zo exact dat op het moment van conceptie de genen in het minuscule embryo al geschikt zijn gemaakt voor de specifieke ziel die het zal bewonen.

Iedereen heeft een missie. Mensen die een bijna- doodervaring hebben gehad, vertellen vaak dat hun missie hun medegedeeld is op bijeenkomsten met engelen en meesters van licht. Dit wordt vaak genoemd: ‘levensoverzicht’. Aan het eind van haar tijd op aarde, maakt iedere ziel in wezen de balans op van het leven dat ze geleefd heeft. De successen en de mislukkingen worden alle gezien als leerervaringen. Degenen die na een bijna-doodervaring terugkeerden (en weer bij bewustzijn kwamen), deden dit meestal omdat ze een specifieke missie hadden die nog niet vervuld was. Ze kwamen terug met een wezenlijke doelbewustheid om datgene waarvoor zij naar de aarde kwamen, te vervullen.

Een kind gaat de baarmoeder binnen met een unieke missie en dezelfde doelbewustheid. Voordat de conceptie plaatsvindt, bepaalt een raad van spirituele toezichthouders, samen met het Hogere Zelf van de ziel, wanneer en waar en onder welke omstandigheden de ziel zal incarneren. Deze omstandigheden zijn afgestemd op de behoeften van de ziel teneinde haar de beste gelegenheid te geven haar levensdoelen op aarde te verwezenlijken en om het specifieke negatieve karma uit te werken dat is toegewezen om in een bepaalde incarnatie gebalanceerd en opgeruimd te worden.

Uit: Geboren willen worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *