Artikelen

Hieronder staan de artikelen met betrekking tot leven geeft leven. De thema’s wisselen van karma & reïncarnatie, je ziel, leven, groei en Maria Montessori. Klik op een afbeelding om naar de juiste pagina te gaan.


Eigenwaarde als basis van geluk

“Voldoende eigenwaarde kan ook levens redden. 
Door in je lichaam te wonen neem je deel aan het leven. 
De hele dag door ontvangen we energie of levenskracht via de adem en ons voedsel.
Door die levenskracht doen we allerlei ervaringen op. 
We leren onze zintuigen te gebruiken, we gaan kruipen, lopen en ontdekken spelenderwijs dat we in relatie kunnen gaan met anderen. 
Door om te gaan met die ander, ontvangen we reflectie en leren we hoe we denken, voelen en handelen.”

Verder lezen …


Brief aan de 2e kamer (2016)

Geacht Kamerlid,
Kamerleden stralen dienstbaarheid, oprechtheid en rechtvaardigheid uit in hun leven.
Kamerleden laten naast een vlot woordgebruik ook zien dat ze evenwichtig zijn op
het emotionele vlak.
Met zulke kwaliteiten kunnen ze opkomen voor vrijheid, gelijkheid en waarheid,
zeker voor de zwaksten in onze samenleving.
Mag uw aandacht in dit geval naar de ongeborene.
Is er verschil tussen het bewustzijn van een kind dat net geboren is of een kind dat
gedragen wordt in de moederschoot?

Lees verder …


“Het kind is begiftigd met ongekende krachten, die ons naar een stralende toekomst kunnen leiden.
Als we werkelijk een nieuwe wereld willen,
dan moet het onderwijs zich tot doel stellen om deze verborgen mogelijkheden te ontwikkelen.”

~ Dr. Maria Montessori ~

Verder lezen …

Je Ziel

De meeste orthodoxe christenen geloven dat er een gloednieuwe ziel voor elk nieuw embryo wordt geschapen.

Wij begrijpen echter dat de ziel weldegelijk voor de conceptie al bestaat. De ziel is een continuüm – zij bestond in den beginne met God. Als wij worden geschapen, komt de ziel voort uit de grote witvurige eivorm van licht. De ziel daalt dan af in de materiële vorm om de reden van haar bestaan te vervullen.

Er worden inderdaad nieuwe zielen geschapen, en zij moeten dikwijls vele levenscycli in een lichaam doormaken voordat zij naar hun punt van oorsprong kunnen terugkeren. Als de ziel de juiste keuzes maakt, vermeerdert het licht in de aura, en neemt de ziel toe in zelfmeesterschap om op zekere dag terug te keren naar de tempels van licht.

Lees verder …


God in jou

“Je hebt een unieke spirituele bestemming. Een van de sleutels tot de vervulling hiervan is het begrijpen van je goddelijke aard en je relatie met God.

Om je deze relatie te laten begrijpen, hebben de Opgevaren Meesters het Schema van je Goddelijke Zelf ontworpen, dat zij ook wel de Levensboom noemen. Het schema is een portret van jezelf en de God binnen in je; een schematische voorstelling van jezelf – in het verleden, heden en de toekomst.”

Lees verder …


Lost Teachings

“De werkelijke leringen van de verlichte zielen die ons de weg kwamen wijzen op aarde, zijn vaak verloren gegaan door toedoen van de mens. Toch zijn er manuscripten en registraties behouden gebleven. Juist die leringen kunnen onze maatschappij ten goede keren. Juist het ontbreken van die leringen heeft ervoor gezorgd dat wij ons in de huidige wereldsituatie bevinden.

Lees verder …


De Vrouw

“Hebt eerbied voor de Vrouw, moeder van het universum. In haar ligt de waarheid van de schepping. Zij is de basis van alles wat goed en mooi is. Zij is de bron van leven en dood. Op haar rust het leven van de man, want ze is de ondersteuning van zijn arbeid. Ze geeft geboorte aan u in barensnood, ze waakt over uw groei. Tot aan haar dood brengt u haar pijnlijk verdriet toe. Zegent haar. Eert haar. Ze is uw enige vriend en toeverlaat op aarde. Hebt eerbied voor haar. Weest haar voorstander. Hebt uw vrouw lief en eert haar, want morgen zal zij moeder zijn, en later – moeder van het menselijke ras.”

Lees verder …


Gevallen Engelen

“Wat zijn gevallen engelen? Hoe beïnvloeden zij onze samenleving? Wat kunnen wij hieraan doen?

Wij zijn allemaal bekend met Herodes: de koning die alle kinderen liet omkomen, om de Christus te kunnen verslaan.

De geest van Herodes is nog steeds levend in zielen die niet het Licht in zich dragen. Deze personen zijn zeer intelligent, en bevinden zich vaak op zeer machtige posities. Zij weten ons zo te beïnvloeden, dat wij gaan geloven dat het goed is om onze eigen kinderen te laten omkomen.

Maar – zegt Maria Montessori – “ieder kind is de Messias”. Willen wij deze situatie nog langer laten voortduren?

Lees verder …


Karma & Reïncarnatie

“De principes van karma en reïncarnatie kunnen ons helpen om veel van de uitdagingen van het leven te begrijpen. Met een dieper begrip van onze eigen plaats in het universum, ontwikkelen we een nieuw begrip van de abortuskwestie.

Karma is de wet van oorzaak en gevolg – zoals we zaaien, zo zullen we oogsten. Onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen sturen rimpelingen de wereld in. Wij beïnvloeden de wereld, net zoals de wereld ons beïnvloedt. Al het leven is energie, en energie wordt niet gecreëerd, noch vernietigd. Wat we uitzenden naar anderen, keert naar ons terug nadat het meer van hetzelfde heeft vergaard…”

Lees verder …

Leven

“De drievoudige vlam is de Vlam van het Leven die zich bevindt in de “geheime kamer van het hart” achter je hartchakra.

Deze vlam bevindt zich in het etherische gebied van je lichaam, en is niet zichtbaar voor het fysieke oog, niet meetbaar met aardse instrumenten. Heb je je weleens afgevraagd waarom je hart klopt? Het pulseren van deze vlam is de drijvende kracht achter jouw hartslag...”

Lees verder …

Groei

HET KIND ALS BOUWER VAN DE MENS

De absorberende geest

Van 0 tot 6 jaar (en zelfs voor de geboorte) bouwt het kind zijn eigen karakter. Bijzonder genoeg is dat de periode dat wij het minste bewust invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Het kind bouwt zichzelf op vanuit zijn omgeving. Alle omgevingsfactoren worden als bouwstenen ingebed in het karakter van het kind, door middel van de absorberende geest – het vermogen om de omgeving als vanzelf in zich te absorberen...”

Verder lezen …

Niet Invasieve Prenatale test (NIPT)

“De wetenschap staat voor een moeilijk probleem. In het bloed van de moeder circuleert het DNA van het ongeboren kind. Door haar bloed te onderzoeken kunnen honderden ziekten bij de foetus worden voorspeld. Moeten we dit willen? Door kennis over afwijkingen in de foetus worden mensen gedreven tot een keuze. Dit kan keuzestress veroorzaken.

Moeten we dit nieuwe leven aanvaarden of afwijzen?
Je kunt schrikken wanneer het kindje dat je verwacht, het Downsyndroom heeft. Onze mening is dat we in een ervaringswereld leven en niet weten wat de bedoeling is van een confrontatie met problemen. De natuur schept uit zichzelf harmonie. Leven begint bij de bevruchting. Door problemen te aanvaarden gaat je levenskracht en creativiteit stromen, je ontwikkelt liefde die verbonden is met de universele liefde waaruit alles is ontstaan.

Stop je de ontwikkeling van het leven dan is dat tegen de natuur. Mens zijn is meer dan het uitdrukken van gezondheid, rijkdom en macht. Door mens te zijn, krijg je de mogelijkheid om liefde en barmhartigheid te ontwikkelen.
Waar was jij voor je conceptie?

Door acceptatie en dienen ben je in verbinding met je hart en met je Bron.”

Door Stichting Leven geeft Leven