Missie

De film Unplanned laat de verschrikkelijke realiteit zien van wat abortus met het kind en de moeder doet. Deze baanbrekende film is een eye-opener voor vele mensen. Abby Johnson legt daarin haar eigen verhaal uit hoe ze geraakt is door deze gruwelijke praktijk. Ze komt er achter hoe deze praktijk meer een verdienmodel is, dan het beschermen van leven.

Deze film is beschikbaar op DVD.


De MISSIE van Leven geeft Leven:

Het verspreiden van kennis over de continuïteit en het wonder van het leven, en vanuit eerbied en compassie ruimte scheppen voor de individualiteit van de mens en het vervullen van zijn pad vanaf conceptie.

Doel

Leven geeft Leven heeft zich ten doel gesteld deze vitale kennis te verspreiden en te willen werken aan een samenleving die vanuit eerbied voor het leven dat ons is gegeven, en vanuit compassie voor het pad van de ziel, ruimte wil scheppen voor elk individu, zodat de ziel haar pad terug naar huis kan vinden. Waarbij wij ervan uitgaan dat het pad van de ziel in dit leven bij conceptie begint