Flyers

Flyer 1

Doelstelling

Het verspreiden van kennis over
de continuïteit en het wonder van het leven, en vanuit eerbied en compassie ruimte scheppen
voor de individualiteit van de mens
en het vervullen van zijn pad
vanaf conceptie.


Flyer 2

Houd je de baby of niet?

Met deze folder willen we iedereen die deze keus moet maken of meer wil weten over dit onderwerp, een volledig beeld geven van het leven op aarde door informatie te geven over de ziel, reïncarnatie en karma.

Niet vanuit een oordeel, maar vanuit liefde. Liefde is de drijvende kracht waaruit niet alleen wij, maar het hele universum is geboren.


pic-kids