Over ons

Leven Geeft Leven is een algemeen nut beogende organisatie (ANBI) zonder winstbelang. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Ons bestuur bestaat momenteel uit twee personen: 

Ton Cloin (penningmeester) en Marnix van Woudenberg (secretaris).

Met een dankbetuiging aan de oprichters: 
Joyce Carels, Piet van Straaten, Willem Bekendam en Lygéa Voorham


Joyce Carels

“Veel mensen praten over de ziel, maar weten niet precies wat de ziel is. De ziel is door ons God-Zelf neergelaten in deze “kleren van huiden” die wij dragen en de bedoeling is dat de ziel opklimt naar ons Christus-Zelf in ons hart, om zich daar met hem te verenigen en onsterfelijk te worden.

Er vindt echter een voortdurende oorlogvoering plaats tegen de ziel. Dit heeft tot gevolg dat de ziel niet meer goed functioneert, en zich daardoor niet kan verenigen met de Christus. Of de ziel krijgt al helemaal geen toegang tot de aarde, door middel van abortus.

Door middel van spiritueel werk, voorlichting en counseling probeer ik de weg vrij te maken voor de zielen van licht op onze planeet om zich te verenigen met de bruidegom, het Heilige Christus-Zelf, om hun specifieke heilige arbeid te vervullen, en om terug op te varen naar het hart van hun eerste liefde, het God-Zelf. Hierbij roep ik de hulp in van de hemelse heerscharen, die met ontelbare aantallen klaar staan om gehoor te geven aan onze aanroepen, en van de violette vlam, die negatieve energieën transmuteert in zuiver wit licht dat dan weer ter beschikking staat van de ziel.

Wil je meer hierover weten? Mail mij gerust op joyce@in2freedom.nl.”


Piet van Straaten

 “Leven Geeft Leven begint voor mij bij Jezus. Als ik denk aan de pijn die op innerlijke niveaus wordt geleden, in eerste instantie door de ziel, die een abortus ondergaat, maar ook door de aanstaande vader en moeder, dan word ik erg verdrietig. Als ik dan denk aan zoveel onwetendheid over dit onderwerp en dat er door die onwetendheid een verharding in de maatschappij ontstaat, dat het wordt weggeredeneerd, dan overweldigt het onderwerp me. Ik kan dan niets anders, dan via mijn hart contact maken met het hart van Jezus om mijn verdriet te troosten en de kracht te ontvangen om door te gaan.”

(mob.nr.  06-16239878)


Ton Cloin

Ton Cloin

“Elke dag beleef ik als een wonderlijk ontwaken. De ervaringen die ik door te doen of te laten beleef, leren mij dat alles gevolgen heeft. Wanneer ik kies vanuit mijn hart of eigenlijke zelf voel ik mij in een stroom van levenskracht en levensvreugde geplaatst. Verwondering over en verrukking in het leven zijn dan vaak mijn deel. Dit ontwaken begint voor mij bij de conceptie en ik wens het iedere levensstroom toe.”

(mob.nr. 06-24518184)


Marnix van Woudenberg

Marnix van Woudenberg

“Het leven is heilig en degene die nog geen stem hebben en niet voor zichzelf kunnen opkomen, dienen we te beschermen. Hoe wij omgaan met onze kinderen, zo gaan wij om met onszelf en de wereld. Laten we de volgende generatie een goede en eerlijke en rechtvaardige kans geven in dit leven.”