Spiritualiteit

De mens is een spiritueel wezen

De mens is een aspect van God dat bedoeld is om de aarde te bewandelen naar zijn beeld en gelijkenis, als God in manifestatie.

Wij zijn een deel van God dat zichzelf leert kennen en ontwikkelt door de ervaring van het stoffelijke.

Wij zijn bedoeld om medescheppers te zijn met God, en zijn werken te doen op deze aarde.

Na het vervullen van onze missie, samen met onze tweelingziel, en het vereffenen van gemaakt karma, keren wij terug naar onze goddelijke bron in het proces van de hemelvaart, waarna wij voor eeuwig onze individualiteit behouden op een hoger niveau van een zich steeds uitbreidend bestaan.