De vrouw

“Hebt eerbied voor de Vrouw, moeder van het universum. In haar ligt de waarheid van de schepping. Zij is de basis van alles wat goed en mooi is. Zij is de bron van leven en dood. Op haar rust het leven van de man, want ze is de ondersteuning van zijn arbeid. Ze geeft geboorte aan u in barensnood, ze waakt over uw groei. Tot aan haar dood brengt u haar pijnlijk verdriet toe. Zegent haar. Eert haar. Ze is uw enige vriend en toeverlaat op aarde. Hebt eerbied voor haar. Weest haar voorstander. Hebt uw vrouw lief en eert haar, want morgen zal zij moeder zijn, en later – moeder van het menselijke ras.”

Jezus eerde de Vrouw. Hij had vrouwen in zijn naaste kring van leerlingen – een radicale bevrijding van de Vrouw voor zijn tijd. Toch waren velen in de vroege kerk niet bereid om deze bevrijding te aanvaarden, en dus kwamen Jezus’ leringen over de vrouw niet in de Bijbel. Veel raakte verloren, en wordt nu pas herontdekt. [1]

Jezus’ leringen over de Vrouw zijn ook gevonden in veel van de gnostische evangeliën die onlangs zijn herontdekt. Het is een tragedie dat deze leringen tweeduizend jaar lang vermist waren en onderdrukt zijn. Inderdaad, als de ware leer van Jezus over de rechten van de vrouw bekend zou zijn en onderwezen in deze tijd, dan zou de rol van vrouwen en het verloop van de beschaving zeer waarschijnlijk volledig anders zijn geweest. [2]

Vanuit een ander perspectief bezien, is de geschiedenis van de vervolging binnen het christendom gemakkelijker te verklaren – de kerken hebben zich vaak bedreigd gevoeld door de macht van de vrouwelijke godheid in zowel de man als de vrouw. [3]

Was Jezus’ revolutie voor de Vrouw gebaseerd op de concepten die hij in het oosten leerde?

Net als ieder van ons, moest Jezus studeren om kennis te vergaren. Vóór de leeftijd van twaalf jaar, studeerde hij aan de Druïde-universiteiten in Glastonbury op de Britse eilanden. Vanaf zijn veertiende jaar studeerde Jezus zes jaar bij de witte priesters van Brahma in Juggernaut, India, en nog eens zes jaar bij de boeddhisten in Nepal.

In zijn reizen kwam hij in contact met verschillende culturen en volkeren, waaronder hindoes, boeddhisten, zoroastrianen, Grieken en mogelijk zelfs Egyptenaren. Deze culturen hadden een radicaal andere kijk op vrouwen en op God – een die het vrouwelijke eerde. Was de revolutie voor de Vrouw die Jezus begon in Palestina, gebaseerd op deze concepten? [4]

“Hebt eerbied voor de Vrouw, moeder van het universum”

Op de leeftijd van negenentwintig keerde Jezus terug naar Palestina. Terwijl hij predikte, hielden vermomde dienaren van Pilatus zijn daden in de gaten.

Op dat moment naderde een oude vrouw de menigte, maar werd teruggeduwd door een van de vermomde mannen. [5]

De tekst die hierna volgt is het belangrijkste document dat er bestaat, waarin Jezus’ revolutie en eerbied voor de Vrouw worden neergezet:

Toen zei Issa: “Hebt eerbied voor de Vrouw, moeder van het universum. In haar ligt de waarheid van de schepping. Zij is de basis van alles wat goed en mooi is. Zij is de bron van leven en dood. Op haar rust het leven van de man, want ze is de ondersteuning van zijn arbeid. Ze geeft geboorte aan u in barensnood, ze waakt over uw groei. Tot aan haar dood brengt u haar pijnlijk verdriet toe. Zegent haar. Eert haar. Ze is uw enige vriend en toeverlaat op aarde. Hebt eerbied voor haar. Weest haar voorstander. Hebt uw vrouw lief en eert haar, want morgen zal zij moeder zijn, en later – moeder van het menselijke ras. Haar liefde veredelt de mens, kalmeert het verbitterde hart en temt het beest. Vrouw en moeder – van onschatbare waarde. Zij zijn de sieraden van het universum. Uit hen komt alles voort, wat het universum bevolkt.”

“Zoals het licht zichzelf afscheidt van de duisternis, zo bezit de vrouw de gave om in de mens goede bedoelingen van kwade gedachten te scheiden. Uw edelste gedachten zullen de vrouw toebehoren. Ontvangt van hen uw morele kracht, die u moet bezitten om uw naasten te ondersteunen. Vernedert haar niet, want daarin zult u zichzelf vernederen. En hierdoor zult u het gevoel van liefde verliezen, zonder welke niets bestaat op aarde. Betoont eerbied aan uw vrouw, en zij zal u voorstaan. En alles wat u zult doen voor een moeder, vrouw, weduwe of een andere vrouw in verdriet – dat zult u ook doen voor de Geest.” [6]

Noten:

[1] Elizabeth Clare Prophet, Mary Magdalene and the Divine Feminine, p. 11.

[2] Idem, p. 12.

[3] Idem, p. 13-14.

[4] Idem, p. 34.

[5] Roerich, Banners of the East, p. 150.

[6] Idem.

Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.