Je ziel

Wanneer gaat de ziel het lichaam binnen?

De meeste orthodoxe christenen geloven dat er een gloednieuwe ziel voor elk nieuw embryo wordt geschapen.

Wij begrijpen echter dat de ziel weldegelijk voor de conceptie al bestaat. De ziel is een continuüm – zij bestond in den beginne met God. Als wij worden geschapen, komt de ziel voort uit de grote witvurige eivorm van licht. De ziel daalt dan af in de materiële vorm om de reden van haar bestaan te vervullen.

Er worden inderdaad nieuwe zielen geschapen, en zij moeten dikwijls vele levenscycli in een lichaam doormaken voordat zij naar hun punt van oorsprong kunnen terugkeren. Als de ziel de juiste keuzes maakt, vermeerdert het licht in de aura, en neemt de ziel toe in zelfmeesterschap om op zekere dag terug te keren naar de tempels van licht.

Pre-existentie van de ziel

De bevestiging van de pre-existentie van de ziel, vinden we zelfs in de bijbel. Toen God tot de profeet Jeremia sprak, zei hij: ‘Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd, en ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken’. God had de ziel van Jeremia voorbestemd, evenals hij jouw ziel heeft voorbestemd om uit te gaan en een missie te vervullen van pracht, licht, nut en creativiteit op deze aarde en in de hemelse sferen.

Het lichaam als tempel van de Heilige Geest

Maar net zoals de traditionele christelijke zienswijze tekortschiet, zo is dat ook bij sommige visies van de New Age beweging. Het idee van de moderne aanhangers van reïncarnatie, dat het aborteren van het lichaam geoorloofd is omdat het alleen maar een lichaam is, is een ontkenning van dat het lichaam de tempel van de levende God is. De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. U bent de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’

Ons lichaam is de verblijfplaats van de Heilige Geest, en zelfs de gelegenheid om te leven en de evolutie van de ziel hebben wij vanwege de opofferingen van de heiligen en de grote wezens van licht die ons zijn voorgegaan. En, uiteindelijk, is het het licht van God dat ons heeft geschapen en ons elke dag in leven houdt.

Persoonlijk beheer over onze ziel

Daarom zijn onze lichamen niet van onszelf. Zelfs onze zielen zijn niet van onszelf. Er bestaat geen persoonlijk eigendomsrecht over het lichaam – alleen persoonlijk beheer.

God heeft ons geschapen en ons opgedragen zielen voort te brengen die zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons opgedragen medescheppers te zijn met hem, niet boven hem.

Leven is leven vanaf conceptie

Leven in de baarmoeder is leven vanaf het moment van conceptie.

Het leven moet worden beschermd.

Het leven heeft bestaansrecht.

Onze verantwoordelijkheid

Paulus legt uit dat het leven dat we ontvangen hebben, verantwoording met zich meebrengt. Een deel van die verantwoordelijkheid bestaat uit het verdedigen van andere delen van het leven.

Wij mogen misschien denken dat wij vrij zijn om ervoor te kiezen de ziel die al ontvangen is, niet voort te brengen. Maar de ziel is al in de baarmoeder, en verbonden met dat lichaam vanaf het ogenblik van conceptie. En de beslissing om dat leven al of niet voort te brengen, is in feite niet aan ons.

Uit: Geboren willen worden

Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.