Karma en reïncarnatie

Download hier: Jezus’ verloren leringen over karma en reïncarnatie

Uit: Geboren willen worden:

“De principes van karma en reïncarnatie kunnen ons helpen om veel van de uitdagingen van het leven te begrijpen. Met een dieper begrip van onze eigen plaats in het universum, ontwikkelen we een nieuw begrip van de abortuskwestie.

Karma is de wet van oorzaak en gevolg – zoals we zaaien, zo zullen we oogsten. Onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen sturen rimpelingen de wereld in. Wij beïnvloeden de wereld, net zoals de wereld ons beïnvloedt. Al het leven is energie, en energie wordt niet gecreëerd, noch vernietigd. Wat we uitzenden naar anderen, keert naar ons terug nadat het meer van hetzelfde heeft vergaard.

Als we positieve gedachten, gevoelens, handelingen en woorden uitzenden, komt hetzelfde naar ons terug. Als we deelnemen aan onvriendelijk of schadelijk gedrag, dan keert die negatieve energie naar ons terug om vereffend te worden. Het kan een schuld creëren die ontstaat ten opzichte van een persoon die zich aan de ontvangende kant van onze misbruikte energie bevond. Als we slim zijn, vragen we om vergeving en herstellen we het onrecht dat gedaan is. Maar als de schadelijke handeling niet vereffend wordt door liefdevolle daden en dienstbaarheid aan het leven, kunnen we aan een persoon, of het leven zelf, een karmische schuld hebben, die terugbetaald moet worden in een toekomstig leven.

We maken goed karma door anderen te dienen; door het uitzenden van liefde, vrede en compassie; door op te komen voor waarheid, het leven te verdedigen en rechtmatig te handelen. We maken negatief karma door negatieve handelingen, woorden, daden, gedachten en gevoelens – evenals door nalatigheid en niet-handelen. Niet vrijuit spreken wanneer we dat wel zouden moeten doen en op de achtergrond blijven en toezien, terwijl we behoren te handelen, zijn karmascheppende beslissingen.

Leven is geen sport voor toeschouwers. We oogsten wat we hebben gezaaid – gisteren, vijf minuten geleden en tienduizend jaar geleden. Interessant genoeg, oogsten we niet altijd meteen wat we hebben gezaaid. God heeft de cycli en de wetten van zijn universum afgekondigd, en velen van ons oogsten in een bepaald leven niet dat wat we gezaaid hebben in dat leven. Maar op het juiste moment, als de cycli keren, zal de energie die we hebben uitgezonden, weer terugkomen bij haar bron.

Het einde van het ene tijdperk en het begin van het andere, (van het Vissentijdperk naar het aanbreken van het Watermantijdperk) is een tijd waarin veel dingen terugkeren om opgelost te worden. Karma keert terug op onze stoep om vereffend te worden. Hoe meer we kunnen vereffenen in deze overgangstijd, des te beter wordt het fundament voor het nieuwe tijdperk. We misschien niet wanneer ons karma terugkomt, maar God weet het, en ons Hogere Zelf weet het. En de wet is onfeilbaar en altijd rechtvaardig.

Als we spiritueel verstandig zijn, zullen we proberen om goed karma te zaaien. We hebben elke dag veel mogelijkheden om het leven te dienen en onze verantwoordelijkheden te handhaven, terwijl we alles doen wat we kunnen om anderen te helpen en onze gaven te delen. Onze familie, onze gemeenschap, ons werk en ons beroep vormen belangrijke middelen om dit te doen.

Tegelijkertijd proberen we terugkerend negatief karma te vereffenen. Het universum brengt vaak precies diegenen naar ons toe die we in vorige levens gekend hebben en die we nu kunnen dienen door een karmische schuld te vereffenen. Het begint vaak juist in onze familie.

God heeft ons in dit universum en in ons leven een vrije wil gegeven. We hebben veel vrijheid om te doen wat ons bevalt. Maar vrije wil werkt binnen grenzen. Zelfs in het fysieke vlak zijn we allemaal onderworpen aan de wetten van de natuur. Als we met onze vrije wil de keuze zouden maken om te proberen door de lucht te zweven, zouden we snel de wet van de zwaartekracht ervaren. Als we deze wet begrijpen, kunnen we lijden vermijden, omdat we niet van hoge gebouwen zullen afstappen.

Op dezelfde manier moeten we allemaal leven volgens de wet van karma. Als we die wet begrijpen, kunnen we een hoop pijn vermijden. Dan zullen we begrijpen dat we met het uitoefenen van de vrije wil, keuzes kunnen maken die zullen bepalen wat zal volgen in ons leven, zegen of vloek, vreugde of verdriet – overeenkomend met wat we gezaaid hebben. Als je het leven bestudeert kun je duidelijk zien hoe deze wet altijd werkt.

In het Nieuwe Testament lezen we, ‘Met God wordt niet gespot. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten’. Dit betekent dat we Gods wet van karma niet kunnen negeren of denken dat die niet op ons van toepassing is. Wat we uitzenden moet uiteindelijk terugkomen.

Als we aan het einde van ons mensenleven blijven zitten met karmische schulden die nog betaald moeten worden, geeft God ons, in zijn genade, de kans om terug te keren en alles in orde te maken. Reïncarnatie is een prachtige kans. Het is ook een genadevolle oplossing vergeleken bij de opvatting dat we na dit leven naar de hemel of naar de hel gaan. Realistisch gezien, zijn de meesten van ons waarschijnlijk voor beide opties niet klaar. In plaats daarvan, hebben we de kans om weer terug te komen om onze missie hier op aarde te voltooien. En dit is wat we het liefst zouden willen doen.

Jezus had dat grote verlangen. Hij zei, ‘Ik moet het werk doen van hem die mij gezonden heeft’, en ‘De Vader werkt tot hier en ik werk’. Wij zijn ook gekomen om het werk van onze Vader te doen en we hebben een groot verlangen om ons eigen goddelijke plan te vervullen. Tegenwoordig hebben veel mensen een innerlijk begrip van karma. Voorbij karma is dharma – de vurige bestemming van de ziel, het verlangen om onze bestaansreden te vervullen.

Elke ziel die voorbereid wordt voor wedergeboorte wordt vervuld van het besef dat de onafgewerkte zaken moeten worden voltooid. We willen de wereld iets van onszelf geven. Het kan een creatieve gift zijn of een gift van liefde, beminnelijkheid en vriendelijkheid. Het kan een kleine handeling van liefdadigheid zijn of een kolossale prestatie. De gift die elk van ons op het levensaltaar zal leggen, zal variëren in overeenstemming met ons goddelijk plan.”

Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.