Lost Teachings

De werkelijke leringen van de verlichte zielen die ons de weg kwamen wijzen op aarde, zijn vaak verloren gegaan door toedoen van de mens. Toch zijn er manuscripten en registraties behouden gebleven. Juist die leringen kunnen onze maatschappij ten goede keren. Juist het ontbreken van die leringen heeft ervoor gezorgd dat wij ons in de huidige wereldsituatie bevinden.

Op deze pagina’s willen wij je meer informatie geven over de leringen die essentieel zijn voor het Leven.

Zie ook “The Lost Years of Jesus” en “The Lost Teachings of Jesus on Women“.