Montessori

De wereld is in beroering. Waar ligt de oplossing?

“Het kind is begiftigd met ongekende krachten, die ons naar een stralende toekomst kunnen leiden.
Als we werkelijk een nieuwe wereld willen,
dan moet het onderwijs zich tot doel stellen om deze verborgen mogelijkheden te ontwikkelen.”

~Dr. Maria Montessori~

 

Er ontbreekt iets aan onze beschaving. Een vitaal onderdeel wordt verwaarloosd: en dat is de scheppende en sociale kracht van het kind. Als er een verandering in onze samenleving moet komen, dan komt die door het kind. Het kind wordt geboren met de oplossingen voor alle problemen. Het is daarom van groot belang dat het kind wordt gekoesterd en de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, van conceptie tot volwassenheid (33 jaar). Alleen dan zal onze samenleving weer gezond kunnen worden.

~~~~~

“Het kind en de volwassene zijn twee verschillende delen van de mensheid die moeten samenwerken, elkaar doordringen, elkaar helpen.

Het is daarom niet alleen de volwassene die het kind moet helpen, maar ook het kind dat de volwassene moet helpen. Nee, meer dan dat! Op dit kritieke moment in de geschiedenis, waar we ons nu bevinden, is de bijstand door het kind een overduidelijke noodzakelijkheid geworden voor alle mensen.

Tot nu toe is de evolutie van de menselijke samenleving alleen tot stand gekomen rond de wens van de volwassene. Nooit vanuit de wens van het kind. Het beeld van het kind is buiten onze gedachten gebleven toen we onze samenleving bouwden. En hierdoor kan de vooruitgang van de mensheid vergeleken worden met die van een man die probeert vooruit te komen op één been, in plaats van op twee.”

~Dr. Maria Montessori~

~~~~~

Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts en chirurg in Italië. Zij was de praeses van het Departement van Antropologie aan de Universiteit van Rome. Zij is drie keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. En zij is de oprichter van de Montessorimethode.

Maria Montessori is de boodschapper voor het onderwijs in het Aquariustijdperk. Zij is op innerlijke niveaus opgeleid door Moeder Maria, de God en Godin Meru en Aartsengel Jofiël.

Maria Montessori heeft vanuit de innerlijke tempels van licht haar hemelvaart gemaakt na haar overgang in 1952 in Noordwijk (NH).