Archief op auteur | admin2

Spiritueel leven van de ongeborenen 9*

Meditaties over edelstenen en heilige kunst

Hoe kan meditatie voor gezonde baby’s zorgen? 

Edelstenen hebben een moleculaire structuur waardoor ze een bepaalde lading en energietrilling kunnen dragen die overeenkomt met bepaalde eigenschappen van God. Rozekwarts houdt bijvoorbeeld de vibratie van liefde vast en smaragden houden de vibratie van genezing vast. Amethist is de straling van vrijheid en vreugde. 

Door meditatie op edelstenen komen we in een zeer geconcentreerd brandpunt van Gods energie. De edelsteen wordt de zender, of de transformator, van die energie naar elke cel van het kleine kind, door de geest en aandacht van de moeder. Je kunt mediteren op verschillende edelstenen voor de kristallisatie van specifieke deugden die je graag in je kind gemanifesteerd zou willen zien.

U kunt in uw meditatieboek ook afbeeldingen opnemen van bloemen, natuurtaferelen, engelen en natuurgeesten, klassieke kunst en illustraties van de madonna en het kind. 

Een tijdschema voor elke ziel

Elke ziel heeft een tijdschema. Aartsengelen en kosmische wezens regisseren de tijdschema’s van conceptie en geboorte voor elk kind. Deze tijdschema’s worden ook gedirigeerd door specifieke meesterlijke wezens die de sponsors zijn van die ziel – de Goddelijke Ouders, zou je kunnen zeggen. De tijdschema’s maken deel uit van Gods grootse ontwerp van het leven.

Bedenk hoe wonderbaarlijk je bent gemaakt, hoe God persoonlijk voor jou zorgde en zorgvuldig toezag hoe je opgroeide in de moederschoot. Jouw Vader-Moeder God bepaalde jouw conceptie, jouw ouders, jouw leven, jouw doel en de reden voor je bestaan. Je bent geboren op het exacte moment dat voor jou is bepaald.

Wat zou je doen als je niet geboren was? Hoe zou jij je spirituele bestemming dan verwezenlijken?

De abortus van een ziel is meer dan de abortus van een fysiek lichaam. Het is de abortus van de bestemming en het goddelijke plan van die ziel. Het is de abortus van

een individuele roeping van God, want God kiest voor elke ziel dit zeer speciale moment in de geschiedenis uit om terug te keren naar de aarde en deel te nemen aan het grote goddelijke plan.

Wanneer we het leven in de schoot aborteren, aborteren we de gelegenheid van een ziel wiens tijdschema voor incarnatie op aarde in de cycli van het leven aangebroken is.

Zelfs vóórdat een kind wordt verwekt, is het goddelijk plan van de ziel tot in de meest ingewikkelde details uitgewerkt. Het grootse ontwerp van God is zo exact dat op het moment van conceptie de genen in het minuscule embryo al geschikt zijn gemaakt voor de specifieke ziel die het zal bewonen.

Iedereen heeft een missie. Mensen die een bijna- doodervaring hebben gehad, vertellen vaak dat hun missie hun medegedeeld is op bijeenkomsten met engelen en meesters van licht. Dit wordt vaak genoemd: ‘levensoverzicht’. Aan het eind van haar tijd op aarde, maakt iedere ziel in wezen de balans op van het leven dat ze geleefd heeft. De successen en de mislukkingen worden alle gezien als leerervaringen. Degenen die na een bijna-doodervaring terugkeerden (en weer bij bewustzijn kwamen), deden dit meestal omdat ze een specifieke missie hadden die nog niet vervuld was. Ze kwamen terug met een wezenlijke doelbewustheid om datgene waarvoor zij naar de aarde kwamen, te vervullen.

Een kind gaat de baarmoeder binnen met een unieke missie en dezelfde doelbewustheid. Voordat de conceptie plaatsvindt, bepaalt een raad van spirituele toezichthouders, samen met het Hogere Zelf van de ziel, wanneer en waar en onder welke omstandigheden de ziel zal incarneren. Deze omstandigheden zijn afgestemd op de behoeften van de ziel teneinde haar de beste gelegenheid te geven haar levensdoelen op aarde te verwezenlijken en om het specifieke negatieve karma uit te werken dat is toegewezen om in een bepaalde incarnatie gebalanceerd en opgeruimd te worden.

Uit: Geboren willen worden

Brief aan de 2e kamer (2016)

Geacht Kamerlid,

Kamerleden stralen dienstbaarheid, oprechtheid en rechtvaardigheid uit in hun leven.
Kamerleden laten naast een vlot woordgebruik ook zien dat ze evenwichtig zijn op
het emotionele vlak.

Met zulke kwaliteiten kunnen ze opkomen voor vrijheid, gelijkheid en waarheid,
zeker voor de zwaksten in onze samenleving.

Mag uw aandacht in dit geval naar de ongeborene.

Is er verschil tussen het bewustzijn van een kind dat net geboren is of een kind dat
gedragen wordt in de moederschoot?

Is er verschil tussen het bewustzijn van een foetus of een wezen net na de conceptie?
Het bewustzijn en de levenskracht dalen in met de conceptie.

Drie miljard keer neemt de vorm van het wezen toe en verrijkt zich met indrukken
van de moeder en de omgeving.

Zo bereidt het kind zich voor op zijn/haar missie op de wereld.

Elk kind is uniek en bezit een eigen individualiteit en ontwikkelt tevens oplossingen
voor de problemen die zich in zijn/haar leven voor zullen doen.

Wanneer er wetten blijven die het doden van de ongeborene toelaten, worden de
minder bewuste, twijfelende mensen op een dwaalspoor gebracht.

Daarnaast nemen de innerlijke waarden af die de mens makkelijker over een streep
trekt om grover met zijn medemens en maatschappij om te gaan.

Indien de moeder niet in gevaar is, pleiten wij voor het verbieden van abortus.

We pleiten voor het toelaten van babyluikjes en het anoniem bevallen in een
ziekenhuis.

Oplossingen van problemen beginnen met aanvaarden, niet met strijd.

Op 12 september is het wereld gedenkdag voor de ongeborene.

De zwaksten zullen door acceptatie hun potentieel gebruiken en op hun manier een
constructieve bijdrage leveren aan de wereld.

Raadpleeg uw innerlijk en laat u leiden door uw hart, waar echte kwaliteiten van het
leven samenkomen.

Dank u voor uw aandacht, 

Lygéa Voorham, voorzitter

Pre-existentie van de ziel

Wanneer gaat de ziel het lichaam binnen?

De meeste orthodoxe christenen geloven dat er een gloednieuwe ziel voor elk nieuw embryo wordt geschapen.

Wij begrijpen echter dat de ziel weldegelijk voor de conceptie al bestaat. De ziel is een continuüm – zij bestond in den beginne met God. Als wij worden geschapen, komt de ziel voort uit de grote witvurige eivorm van licht. De ziel daalt dan af in de materiële vorm om de reden van haar bestaan te vervullen.

Er worden inderdaad nieuwe zielen geschapen, en zij moeten dikwijls vele levenscycli in een lichaam doormaken voordat zij naar hun punt van oorsprong kunnen terugkeren. Als de ziel de juiste keuzes maakt, vermeerdert het licht in de aura, en neemt de ziel toe in zelfmeesterschap om op zekere dag terug te keren naar de tempels van licht.

Pre-existentie van de ziel

De bevestiging van de pre-existentie van de ziel, vinden we zelfs in de bijbel. Toen God tot de profeet Jeremia sprak, zei hij: ‘Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd, en ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken’. God had de ziel van Jeremia voorbestemd, evenals hij jouw ziel heeft voorbestemd om uit te gaan en een missie te vervullen van pracht, licht, nut en creativiteit op deze aarde en in de hemelse sferen.

Het lichaam als tempel van de Heilige Geest

Maar net zoals de traditionele christelijke zienswijze tekortschiet, zo is dat ook bij sommige visies van de New Age beweging. Het idee van de moderne aanhangers van reïncarnatie, dat het aborteren van het lichaam geoorloofd is omdat het alleen maar een lichaam is, is een ontkenning van dat het lichaam de tempel van de levende God is. De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. U bent de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’

Ons lichaam is de verblijfplaats van de Heilige Geest, en zelfs de gelegenheid om te leven en de evolutie van de ziel hebben wij vanwege de opofferingen van de heiligen en de grote wezens van licht die ons zijn voorgegaan. En, uiteindelijk, is het het licht van God dat ons heeft geschapen en ons elke dag in leven houdt.

Persoonlijk beheer over onze ziel

Daarom zijn onze lichamen niet van onszelf. Zelfs onze zielen zijn niet van onszelf. Er bestaat geen persoonlijk eigendomsrecht over het lichaam – alleen persoonlijk beheer.

God heeft ons geschapen en ons opgedragen zielen voort te brengen die zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons opgedragen medescheppers te zijn met hem, niet boven hem.

Leven is leven vanaf conceptie

Leven in de baarmoeder is leven vanaf het moment van conceptie.

Het leven moet worden beschermd.

Het leven heeft bestaansrecht.

Onze verantwoordelijkheid

Paulus legt uit dat het leven dat we ontvangen hebben, verantwoording met zich meebrengt. Een deel van die verantwoordelijkheid bestaat uit het verdedigen van andere delen van het leven.

Wij mogen misschien denken dat wij vrij zijn om ervoor te kiezen de ziel die al ontvangen is, niet voort te brengen. Maar de ziel is al in de baarmoeder, en verbonden met dat lichaam vanaf het ogenblik van conceptie. En de beslissing om dat leven al of niet voort te brengen, is in feite niet aan ons.

Uit: Geboren willen worden

Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het gevoel van eigenwaarde als basis voor je geluk

Voldoende eigenwaarde kan ook levens redden. 
Door in je lichaam te wonen neem je deel aan het leven. 
De hele dag door ontvangen we energie of levenskracht via de adem en ons voedsel.
Door die levenskracht doen we allerlei ervaringen op. 
We leren onze zintuigen te gebruiken, we gaan kruipen, lopen en ontdekken spelenderwijs dat we in relatie kunnen gaan met anderen. 
Door om te gaan met die ander, ontvangen we reflectie en leren we hoe we denken, voelen en handelen.
Onze intentie of motivatie wordt in ons handelen duidelijk. We leren wat ons blij en gelukkig maakt en waar we niet blij van worden of wat ons depressief maakt. Wanneer een relatie belangrijk wordt voor ons, gaan onze hormonen ook meespelen.

Eigenwaarde geeft je discipline, houvast, stabiliteit.
Deze kwaliteiten vormen mede de basis van volwassenheid.
Zijn de aantrekkingskrachten tussen jongen en meisje zo groot geworden, dat ze een stel zijn geworden, dan kun je je afvragen of er ook een kinderwens is.
Door verstandig met seksuele aantrekkingskracht om te gaan kun je zo abortus of jong ouderschap voorkomen. 
Is er wel een ongewenste zwangerschap uit voorgekomen, weet dan dat er altijd een veilige, liefdevolle plaats is, waar je kindje opgevoed kan worden. 

Eigenwaarde voorkomt zo de dood van een onschuldig ongeboren wezen, en redt jou van een blijvend schuldgevoel, of depressie in de rest van je leven. 

Léve het leven.

Voor hulp: zie Stichting Beschermde Wieg of Fiom of Siriz.

Download het artikel: Eigenwaarde als basis voor je geluk